Laatste update: 44 minuten geleden

Hoe lang moet ik herstellen van corona? 

Over herstel weten we nu een aantal dingen:  

  • Heb je milde klachten? Dan kun je binnen een paar dagen al beter zijn 

  • Ben je met ernstige klachten opgenomen in het ziekenhuis? Dan kan herstel enkele weken of langer duren 

  • Ben je op de intensive care opgenomen geweest? Herstel kan dan maanden duren.

  • Als je niet in het ziekenhuis opgenomen bent geweest maar wel ernstige klachten hebt gehad, kun je nog een tijd lang restklachten houden. We weten dat de klachten tot 8 à 9 weken kunnen aanhouden, misschien nog wel langer. Wat de eventueel overblijvende longklachten zijn, is nog niet bekend.

Meer informatie over wat je kunt doen als je net besmet bent met het coronavirus vind je op thuisarts.nl.

Is compleet herstel van de longen mogelijk of is er restschade? 

Bij corona kan er schade zijn ontstaan door de longontsteking. Een deel van de patiënten houdt naar verwachting beschadigde longen, waardoor ophoesten van slijm moeilijker wordt en je vatbaarder bent voor infecties. Om te bepalen of er restschade is, is onderzoek bij de longarts nodig. Denk hierbij aan lichamelijk onderzoek, longfunctieonderzoek en radiologisch onderzoek. 

Ook lijkt het erop dat je na besmetting met corona een hoger risico hebt op longembolieën. Dat geldt vooral voor patiënten die op de IC zijn opgenomen. Op lange termijn zou dit kunnen leiden tot blijvende klachten als benauwdheid bij inspanning en kortademigheid, maar dit moet nog verder worden onderzocht. 

Tot nu toe lijkt er een kleine groep patiënten te zijn met restschade aan de longen. Dit geldt vooral voor mensen die op de intensive care hebben gelegen en die zuurstof hebben moeten gebruiken in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken nu of deze schade zich nog kan herstellen, wat hiervoor nodig is en hoe lang dit herstel kan duren. Er wordt ook onderzocht of er restschade is bij patiënten die niet op de IC hebben gelegen maar die wel ernstige klachten hadden. 

Lees meer over schade en klachten na IC-opname.